SVS UIT

Optimale doelmatigheid en rechtmatigheid bij het verlenen van subsidies

Wat is SVS-UIT?

SVS is een uniek, webbased subsidievolgsysteem wat aanvragers en behandelaren ondersteunt. Het voorziet in een aanvraag- en behandelingsportaal en is zo ingericht dat het voorziet in optimale doelmatigheid en rechtmatigheid bij het verlenen van subsidies. Het systeem kan koppelen met de gevraagde applicaties en uitgebreide managementrapportages kan genereren.

Onze klanten

nijmegen-logo
venlo-logo
roermond-logo
peelenmaas-logo
eindhoven-logo
nederweert-logo
reusel-logo

Hoe werkt het?

Probleem

Moeten subsidiemedewerkers binnen uw organisatie jaarlijks vele subsidieaanvragen behandelen en documenten verwerken? Dan lopen zij vast ook binnen hun werkzaamheden tegen grenzen aan. Vaak gehoord is dat zij te weinig ondersteuning hebben binnen het werkproces van digitale hulpmiddelen. Denk daarbij aan lijsten die nog in Excel bijgehouden worden, het monitoren van subsidieplafonds, overzien van het aantal ingediende aanvragen, in het oog houden van deadlines, maar ook welke afspraken waren er gemaakt met subsidieontvangers?

svs-frustrated-user
svs-coworkers-looking-at-a-tablet

Oplossing

SVS-uit ondersteunt uw organisatie bij het complete subsidieproces van aanvragen, monitoring tot vaststelling. Het sluit namelijk aan op het standaard subsidieproces in uw organisatie. Daarnaast is het universeel te implementeren voor alle afdelingen en werkt het met een uitgebreide rechten en rollen structuur. Medewerkers kunnen real-time managementinformatie verkrijgen en er zijn koppelmogelijkheden met andere systemen zoals zaak-en financiële systemen, SAP-systemen en autorisatiesystemen zoals DigID en eHerkenning. Tevens worden alle documenten centraal en real-time opgeslagen zodat deze niet verloren gaan en bent u minder kwetsbaar bij uitval van medewerkers.

Proces

Inrichten

Bij de inrichting van iedere subsidieregeling is aan te geven van welke functionaliteiten van het systeem gebruik gemaakt moet worden. Zo wordt een subsidieproces nooit complexer dan nodig. Per subsidieregeling kunnen we het systeem op- of afschalen tijdens de implementatie. Ook na de implementatie kunt u tijdens haar reguliere gebruik zelf regelingen aanmaken en het systeem hier flexibel op aanpassen.

Implementatie

De inrichting en implementatie van het SVS verloopt gefaseerd waarbij we kijken naar een optimaal efficiënte inrichting van de fases waarbij deze elkaar ook overlappen. Hierbij wordt altijd gestart met het verifiëren van de wensen.

Daarna zullen wij uw subsidieproces doorgronden en het inrichtingsontwerp daarop aansluiten. Het SVS is een ‘off the shelf’ toepassing, de benodigde werkzaamheden om het systeem te gaan gebruiken zijn voornamelijk inrichtingswerkzaamheden. Na het ontwerp richten we samen met u het medewerkersportaal in: denk daarbij aan instellingen, signaleringen, werkprocessen, dashboards en rapportagemogelijkheden in het systeem. Vervolgens wordt aanvraagportaal en de benodigde koppelingen gerealiseerd. Als laatste krijgt u voor live ging uitvoerig de gelegenheid tot testen en trainen wij de toekomstige gebruikers! Het verzorgen van een informatiebijeenkomst voor toekomstige aanvragers van subsidies behoort ook tot onze dienstverlening.

Nazorg

Na implementatie van het SVS blijft er intensief contact. Een belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van een technische- en inhoudelijke helpdesk, mochten er zaken voorvallen in het systeem die door ons opgelost moeten worden. Ook blijven wij het systeem doorontwikkelen waardoor u altijd voorzien zal worden van updates. Aanvullende diensten die SVS kan aanbieden zijn trainingen, Train de Trainer, contentmanagement en subsidieadvisering.

Veelgestelde vragen over SVS UIT

Ja, alle subsidieregelingen van uw organisatie kunnen worden geconfigureerd in het SubsidieVolgSysteem. Hiermee gebruikt u dus één systeem voor het aanvragen, beoordelen, verlenen en verantwoorden van uitgaande subsidies.
Het SubsidieVolgSysteem wordt gebruikt door aanvragers en behandelaren van subsidies. Het systeem beschikt over een online omgeving voor subsidieaanvragers en behandelaren van subsidieaanvragen. Het systeem is gebruiksvriendelijk omdat het aanvragers als het ware leidt naar de passende subsidiemogelijkheden en ondersteuning biedt tijdens het aanvraagproces. Ook wordt iedere gezette stap in het systeem automatisch opgeslagen en is er een mogelijkheid om gebruikers op afstand te ondersteunen met het doen van een aanvraag of verantwoording.
Ja, SubsidieVolgSysteem.nl heeft zich aangesloten bij het Groeipact Common Ground van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Zo nemen we zo veel als mogelijk beschikbare informatie over van andere systemen.
Het SubsidieVolgSysteem bevat een Content Management Systeem (CMS), hiermee kan de voorkant van het subsidieportaal worden weergegeven in iedere gewenste stijl.
Het SubsidieVolgSysteem voor uitgaande subsidies kan koppelingen leggen met andere systemen. Hierbij worden geen systemen uitgesloten. De ervaring leert dat klanten graag koppelingen zien met onder andere financiële systemen en zaaksystemen.
Ja, dit kan onder andere door het leggen van een koppeling met het financieel systeem van de organisatie. Het SubsidieVolgSysteem past de beschikbare budgetten aan na iedere nieuwe verlening en laat het budget zien tijdens het beoordelingsproces. Ook zijn budgetten inzichtelijk op het dashboard van medewerkers.
Ja, het management kan inzicht krijgen door het verkrijgen van rollen in het systeem (zoals de rol van ‘gemandateerde’ voor het ondertekenen van beschikkingen) maar ook doormiddel van rapportages kan het management op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen het subsidiebeleid.
Ja, het systeem bewaakt de gestelde termijnen en kan notificaties versturen wanneer deze termijnen dreigen overschreden te worden. Dit draagt bij aan een rechtmatige subsidieverlening.

Staat uw vraag hier niet bij? Bekijk dan de veelgestelde vragen op de volgende pagina’s:

Klanten aan het woord

Ook grip krijgen op uw subsidietrajecten?

Benieuwd of het SubsidieVolgSysteem uw organisatie kan helpen? Vraag dan een vrijblijvende demo aan.
In één uur nemen wij u graag mee in de mogelijkheden en functionaliteiten van onze oplossingen. Deze demo kan zowel op locatie als digitaal worden gegeven, net waar uw voorkeur ligt.