Over ons

Het Subsidievolgsysteem is een gezamenlijk systeem
ontstaan uit de samenwerking tussen subsidieadviesbureau
Vindsubsidies en softwareontwikkelaar Gilde-BT. 

Probleemoplossing

Kennis van subsidies én techniek

Het Subsidievolgsysteem is ontwikkeld vanuit zowel de techniek als ook de inhoudelijke subsidiekennis. Wij zijn bekend met zowel de theorie als de praktijk in beide disciplines en zijn daarom in staat een optimale oplossing neer te zetten die volledig aansluit op de thema’s betrouwbaarheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, transparantie en klantgerichtheid.

25+ jaar ervaring

Vindsubsidies en Gilde-BT Software brengen meer dan 25 jaar ervaring met subsidiemanagementsystemen in en bieden met deze bundeling van krachten een succesvol product: het Subsidievolgsysteem. Inmiddels is dit systeem uitgegroeid tot een allround softwareoplossing voor alle denkbare subsidies. Met ons SVS geloven wij in de kracht van specialisatie. Binnen de markt zien wij veel partijen waarbij het ontwikkelen van een subsidiesysteem tot de technische mogelijkheden behoort maar dat de inhoudelijke subsidiekennis ontbreekt. Hierdoor kunnen wij ook bij de inrichting van het subsidieproces en implementatie van grote meerwaarde zijn.

Samenwerking

Bij Vindsubsidies geloven wij erin dat vooruitgang een kans verdient omdat innovaties grenzen verleggen. Wij leven in een wereld waarin eigenlijk niets meer onmogelijk is. Waarin ambitieuze plannen worden omgezet in realiteit. Daar dragen wij van Vindsubsidies graag aan bij. Het vormt onze drijfveer om vandaag mee te werken aan de wereld van morgen.

Gilde-BT is al meer dan 20 jaar expert in het leveren van SaaS-subsidiesystemen waarbij het gehele subsidieproces (van aanvraag tot en met verantwoording) wordt ondersteund. Door de unieke combinatie van in-house IT-kennis en experts in subsidieprocessen zijn we marktleider in Nederland en beheren we circa 1,5 miljoen users in onze softwaresystemen.

De innovatief specialist in secure IT integratie. Al bijna achttien jaar brengen we mensen,  systemen en organisaties samen vanuit onbegrensd denken, kennis van het vak en de ambitie om continu te innoveren. Want de toekomst vormgeven? Dat is mensenwerk.

Ontwikkeling en Common ground

Ontwikkeling

Subsidievolgsysteem is volop betrokken bij de digitale transformatie waar ook de meeste gemeenten volop mee bezig zijn. De komende jaren ontwikkelen wij het Subsidievolgsysteem door, waarbij onze focus ligt op het toevoegen van functionaliteit, het verder vereenvoudigen van API-koppelingen en het optimaliseren van de Common Ground-principes.

Doordat we al werken op basis van een (modulair opgebouwde) microservices architectuur kunnen wij snel nieuwe functionaliteiten releasen en blijvend doorontwikkelen.

Common Ground

Het SubsidieVolgSysteem is een trotse deelnemer aan het Groeipact Common Ground, waarbij wij ons committeren aan het bevorderen van een moderne, efficiënte en flexibele informatievoorziening voor gemeenten. Er wordt naar gestreefd bij te dragen aan het vereenvoudigen en optimaliseren van de informatievoorziening. SubsidieVolgSysteem is ontworpen met het oog op naadloze integratie met bestaande systemen en technologieën, wat resulteert in een efficiëntere werking en een verbeterde dienstverlening.

Binnen de ontwikkeling worden bestaande componenten zoveel mogelijk hergebruikt. Wanneer een component niet voldoet aan de vereisten, bieden we alternatieve opties aan. Door te streven naar een consistente gebruikerservaring, ongeacht de gebruikte browser, draagt het systeem bij aan een efficiëntere en betere digitale dienstverlening van de gemeente aan inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen.

Een essentieel kenmerk van het systeem is het gebruik van microservices, waardoor de applicatie flexibel en schaalbaar is, met elke microservice verantwoordelijk voor specifieke taken. Dit resulteert in een robuust en betrouwbaar subsidiebeheersysteem dat zich gemakkelijk kan aanpassen aan veranderende eisen en groeiende gebruikersbehoeften.

Binnen onze werkwijze passen Agile toe. Dit stelt ons in staat snel te reageren op veranderingen. Deze methode passen we toe bij zowel de ontwikkeling als de implementaties, waardoor gemeenten in kort tijdsbestek met het systeem aan de slag kunnen en medewerkers snel bekwaam worden in het gebruik ervan.

Kwaliteit & certificering

ISO-9001 certificering is een norm m.b.t. het kwaliteitssysteem dat door een organisatie wordt gehanteerd. De ISO-9001 norm is ontworpen om organisaties te helpen hun bedrijfsprocessen te verbeteren en hun klanttevredenheid te verhogen. ISO-9001 ziet er op toe dat een organisatie haar processen beheerst, de risico’s controleert en daarmee een bepaalde kwaliteit levert aan haar opdrachtgevers.

ISO-9001 voor SubsidieVolgSysteem

SubsidieVolgSysteem is verheugd om deze certificering te ontvangen, aangezien het een bevestiging is van het belang dat ze stellen in de kwaliteit van de dienstverlening en het vooropstellen van de klanttevredenheid. ISO-9001 heeft SubsidieVolgSysteem bovendien nog meer inzicht gegeven in werkprocessen en de daarbij behorende risico’s. Door de risico’s in kaart te brengen kan zij kritieke punten monitoren en verbeteren en blijven werken aan het verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem en het voldoen aan de behoeften van de klanten

De certificering is uitgevoerd door DEKRA, één van de grootste test- en certificatie-instellingen ter wereld. Het door DEKRA afgegeven certificaat toont aan dat de werkprocessen van SubsidieVolgSysteem voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden. DEKRA heeft uitgebreide expertise in het auditen en certificeren van managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en informatiebeveiliging.

Voor meer informatie kan je mailen naar info@subsidievolgsysteem.nl.