Privacy &
Cookie Policy

Subsidievolgsysteem Privacy & Cookie Policy

Datum: 12 december 2018

Subsidievolgsysteem hecht eraan dat goed wordt omgegaan met de verwerkte persoonsgegevens, de bezoekersgegevens en de privacy van de bezoekers aan onze websites. Hieronder leest u over ons beleid in dezen.

Privacy-en cookiestatement Subsidievolgsysteem

Subsidievolgsysteem.nl is gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 08118410. Subsidievolgsysteem.nl neemt uw privacy serieus. Lees deze privacy- en cookiestatement aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Vragen met betrekking tot deze privacy- en cookiestatement kunnen worden gericht aan:

Noorderpoort 7, 5916 PJ te VENLO
088-7877870
info@subsidievolgsysteem.nl

Artikel 1: Algemeen

1.1 Voor Subsidievolgsysteem.nl is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens en de gegevens van haar websitebezoeker van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Artikel 2: Omgaan met persoonsgegevens

2.1 Doeleinde verwerking persoonsgegevens

Subsidievolgsysteem.nl verzamelt en bewaart persoonsgegevens uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare relatie, om een optimaal gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante subsidie gerelateerde informatie/diensten.

2.2 Bewaarde persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te leveren en te verbeteren, om u een goede ervaring op onze sites te bieden, contact met u op te nemen over onze diensten, u klantenservice te leveren en gepersonaliseerde marketing te bieden. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt:

  • Identificerende gegevens zoals uw naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen;
  • Financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers) in verband met een transactie;
  • Aanvullende gegevens, indien we uit hoofde van toepasselijke nationale wetgeving vereist of bevoegd zijn om deze te verzamelen en te verwerken om u te identificeren of uw identiteit te verifiëren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld.

Subsidievolgsysteem.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in beginsel niet langer dan een jaar bewaard.

2.4 Toestemming verwerking persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw expliciete toestemming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u Subsidievolgsysteem.nl toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het bovengenoemde doeleinde. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

2.5 Gegevens delen met anderen

Subsidievolgsysteem.nl kan in incidentele gevallen uw gegevens verstrekken aan derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze derden zullen dan als bewerkers uitsluitend in onze opdracht optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 3: Uw rechten

3.1 Subsidievolgsysteem.nl wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Dit privacy- en cookiestatement wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter onverhoopt vragen hebben over de wijze waarop Subsidievolgsysteem.nl met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen via mail of per brief / telefoon contact opnemen (zie bovenstaande contactgegevens).

3.2 U kunt ook aan bovenstaand e-mail- of postadres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten verwijderen.

Artikel 4: Cookie policy

4.1 De website van Subsidievolgsysteem.nl maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en gebruikt. Het is een klein tekstbestand dat SubsidieVolgSysteem.nl naar uw browser stuurt, zodat Subsidievolgsysteem.nl uw browser automatisch kan herkennen bij een herhaald bezoek aan de Subsidievolgsysteem.nl Website(s). Cookies worden gebruikt om voorkeursinstellingen te onthouden en helpen Subsidievolgsysteem.nl om de website(s) goed te laten functioneren. Met betrekking tot cookies kunnen wij er ook voor zorgen dat bij een bezoek aan de website(s) van Subsidievolgsysteem.nl u niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

4.2 Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan geen gegevens op zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, waardoor het mogelijk zou worden om u via die kanalen te benaderen. Noch wordt er met behulp van cookies een profiel opgebouwd dat tot een persoon te herleiden is. Als u het gebruik van cookies door SubsidieVolgSysteem.nl niet wenst te accepteren, dan kunt u deze functionaliteit te allen tijde uitschakelen in uw internetbrowser.

4.3 U bepaalt zelf of u het plaatsen van cookies wilt toestaan of niet. Bent u zich er wel van bewust dat wanneer u cookies uitzet onze website wellicht niet meer goed werkt op uw computer, tablet of smartphone. Wilt u onze cookies uitzetten, dan moet u dat per computer, tablet of smartphone en per browser doen.

4.4 De cookies die Subsidievolgsysteem.nl in haar website(s) gebruikt, zijn opgedeeld in 3 categorieën:

  • Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website technisch goed te laten werken.
  • Prestatie cookies: Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik en de prestatie van de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s bezoeken de gebruikers. Maar ook als er eens iets mis gaat en er een foutmelding komt. Zo weet Subsidievolgsysteem.nl wat er op de website gebeurt en kan Subsidievolgsysteem.nl de website direct verbeteren. Met deze cookies verzamelt Subsidievolgsysteem.nl geen persoonlijke gegevens en blijft u dus volledig anoniem.
  • Functionele cookies: Deze cookies zorgen voor het onthouden van gemaakte keuzes (bijvoorbeeld bij de taalkeuze van de website).

Wanneer u onze website bezoekt en akkoord gaat met het gebruik van cookies (middels het sluiten van onze cookiebanner), vindt u het goed dat we de cookies op uw computer kunnen plaatsen.

4.5 Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er ook cookies door derden worden geplaatst (Google Analytics). Dit gebeurt niet als u onze pagina’s wilt delen via uw social media.

Artikel 5: Links naar andere websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van Subsidievolgsysteem.nl verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacyverklaring willen wij u graag verwijzen naar de betreffende websites.

Artikel 6: Wijzigingen

Subsidievolgsysteem.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.