SVS-IN IN ÉÉN MINUUT

Een gebruiksvriendelijke subsidiemanagement portal

SVS-IN is een uniek, gebruiksvriendelijke en webbased subsidiemanagement portal, waarmee uw organisatie grip houdt op het totale proces voor al uw inkomende subsidies.

Het SVS geeft een helder beeld van alle aangevraagde, beschikte en lopende subsidies. Managementinformatie over de subsidieresultaten en de mijlpalen in het subsidieproces is op elk gewenst moment beschikbaar.

Probleemoplossing

Ik weet niet hoe veel verschillende subsidiestromen er lopen binnen mijn organisatie

SVS-IN geeft een helder beeld van alle aangevraagde, beschikte en lopende subsidies

Ik weet niet welke verantwoordingsmomenten er aan zitten te komen

Managementinformatie over de subsidieresultaten in het proces zijn op elk gewenst moment beschikbaar

De informatie staat vaak niet centraal en er zijn veel verschillende Excel-lijsten

Met SVS-IN krijgt uw organisatie grip op het totale proces voor al uw inkomende subsidies

Functies van SVS-IN

Realtime dashboard

Dashboardfunctie met realtime inzicht in de subsidieresultaten en andere belangrijke statistieken.

Monitoring en meldingen

Monitoring van rapportagemomenten en taken in het subsidieproces via automatische meldingen.

Lopende programma's

Registratie van alle programma’s waarvoor aanvragen in ontwikkeling zijn, ingediend, beschikt en afgewezen zijn.

Beveiligde opslag

Veilige opslag van alle gegevens van alle gebruikers. Security staat bij ons hoog in het vaandel.

Toekomstige programma's

Registratie van projecten en deadliens waarvoor men in de toekomst subsidie wil aanvragen.

Optimale beveiliging

SVS-IN voldoet aan de hoogste veiligheidseisen zoals SSL-verbinding, encrypted back-up en ISO-27001.

Klantervaringen

trots op onze klanten

Veelgestelde vragen

Kan het Subsidievolgsysteem worden ingezet voor alle uitgaande subsidies?
Ja, alle subsidieregelingen van uw organisatie kunnen worden geconfigureerd in het Subsidievolgsysteem. Hiermee gebruikt u dus één systeem voor het aanvragen, beoordelen, verlenen en verantwoorden van uitgaande subsidies.
Beschikt het Subsidievolgsysteem over een portaal voor aanvragers en behandelaren?
Het Subsidievolgsysteem wordt gebruikt door aanvragers en behandelaren van subsidies. Het systeem beschikt over een online omgeving voor subsidieaanvragers en behandelaren van subsidieaanvragen. Het systeem is gebruiksvriendelijk omdat het aanvragers als het ware leidt naar de passende subsidiemogelijkheden en ondersteuning biedt tijdens het aanvraagproces. Ook wordt iedere gezette stap in het systeem automatisch opgeslagen en is er een mogelijkheid om gebruikers op afstand te ondersteunen met het doen van een aanvraag of verantwoording.
Gebruikt het systeem automatisch de al bekende gegevens van subsidieaanvragers?
Ja, Subsidievolgsysteem.nl heeft zich aangesloten bij het Groeipact Common Ground van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Zo nemen we zo veel als mogelijk beschikbare informatie over van andere systemen.
Kan het systeem de huisstijl van onze eigen website overnemen?
Het Subsidievolgsysteem bevat een Content Management Systeem (CMS), hiermee kan de voorkant van het subsidieportaal worden weergegeven in iedere gewenste stijl.
Kan het Subsidievolgsysteem koppelingen leggen met andere systemen?
Het Subsidievolgsysteem voor uitgaande subsidies kan koppelingen leggen met andere systemen. Hierbij worden geen systemen uitgesloten. De ervaring leert dat klanten graag koppelingen zien met onder andere financiële systemen en zaaksystemen.
Houdt het Subsidievolgsysteem subsidiebudgetten ‘in control’?
Ja, dit kan onder andere door het leggen van een koppeling met het financieel systeem van de organisatie. Het Subsidievolgsysteem past de beschikbare budgetten aan na iedere nieuwe verlening en laat het budget zien tijdens het beoordelingsproces. Ook zijn budgetten inzichtelijk op het dashboard van medewerkers.
Krijgt het management van mijn organisatie inzicht in de uitgaande subsidies?
Ja, het management kan inzicht krijgen door het verkrijgen van rollen in het systeem (zoals de rol van ‘gemandateerde’ voor het ondertekenen van beschikkingen) maar ook doormiddel van rapportages kan het management op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen het subsidiebeleid.
Bewaakt het Subsidievolgsysteem de wettelijke behandelingstermijnen?
Ja, het systeem bewaakt de gestelde termijnen en kan notificaties versturen wanneer deze termijnen dreigen overschreden te worden. Dit draagt bij aan een rechtmatige subsidieverlening.

Verbeter uw administratieve rapportages met het subsidievolgsysteem

Met SVS-IN & SVS-UIT beschikken wij over twee systemen waarmee wij iedere organisatie kunnen voorzien in haar subsidiebehoeften.

SVS-IN is een gebruiksvriendelijke, administratie- en managementool voor subsidie ontvangende organisaties. SVS-UIT is een aanvraag-en behandelportaal voor subsidieverstrekkende organisaties.